Revolution Slider Error: The param Slider Width should not be empty.
 
 
 

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij verschillende verenigingen. Zodra deze wordt toegekend leest u het op deze pagina.

 

Aangevraagd

  • NVT – Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
  • NVHVV – Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen
  • V&VN – Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
  • NIV – Nederlandse Internisten Vereniging
  • SBHFL – Stichting Beroepsvereniging Hartfunctie Laboranten
  • VSR – Verpleegkundig Specialisten Register
  • NVBMH – Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners
  • NVVC – Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
  • NAPA – Physician Assistants